«No dubteu mai que un petit grup de ciutadans conscients i compromesos puguin canviar el món; De fet, és l'única cosa que mai ha tingut ».

Marguaret Mead.

Hipòtesi

Utilitzeu la metodologia experimental científica per millorar 4 hipòtesis.

HIPÒTESI

Usarem la metodologia experimental científica per millorar aquestes 4 hipòtesis

Hipòtesi 1

Si 5040 persones d’IBIZA ISLAND mediten, prego o simplement envien intencions positives alhora, afectaran positivament els 144.000 habitants de l’illa.

 

Hipòtesi 2

Si 144.000 persones d’IBIZA ISLAND AND OUTSIDE mediten, preguen o simplement envien intencions positives alhora, afectaran positivament tota la Humanitat.

Hipòtesi 3

Si tots els 144.000 habitants d’EIVISSA mediten, pregueu o simplement envien intencions positives alhora, crearan un possible miracle i / o un esperit planetari coincidint i entraran en coherència amb diverses profecies ancestrals de LOVE VICTORY

Hipòtesi 4

«Res que no sigui la Veritat i el Paradís» podria ser el significat coherent d’un «nou nom» per iniciar l’experiència i proposar-los.

COM FUNCIONA

Coneix tot sobre l’experiència d’ibiza

QUÈ

Una coherència i ressonància de símbols per a una ressonància de la consciència humana col·lectiva, a través d’una meditació diària sincronitzada … fins a aconseguir una massa crítica i un efecte observable per tothom. Aquest és el repte de l’experiència eivissenca i el moviment Rise Up Ibiza que creu que això és possible.

  • Realitzar un experiment científic basat en la teoria de la massa crítica amb els màxims habitants possibles de l’illa d’Eivissa.
  • Involucrar els mitjans de comunicació per tenir connectat a 144.000 persones que és el nombre oficial d’habitants d’IBIZA des de 2014 (vegeu Diario d’Eivissa, 6 d’abril). Necessitem 5600 voluntaris per a la primera fase.
  • Per mesurar els diferents efectes positius d’aquesta experiència per a la gent d’Eivissa, per a la humanitat i per a tot el planeta.

Verificar la validesa de diverses teories científiques i fenòmens psicosocials:

  • Camp morfogenètic
  • Efecte papallona
  • Efecte Domino
  • Univers hologràfic i connectat
  • Reacció en cadena
  • 100 mico
  • Recerca sobre aigua del Pr Masaru Emoto
PER QUÈ

◊ Doneu la pau una oportunitat
◊ Awaken the conscience
◊ Alliberar la humanitat dels sistemes de creences falses
◊ Elevem i elevem el món
◊ Complir amb les profecies ancestrals
◊ PER AMOR

ON

EVISSA ISLAND, relacionada amb la resta del món i amb qui vol participar i donar suport a l’impacte d’aquesta experiència.

PARTICIPAR

Un experiment de desperta i sanació de la consciència col·lectiva humana.

0
Ja participeu a Eivissa
0
Ja participeu a la resta del món

Ajudeu-nos a assolir l’objectiu de 144.000 participants, cada vegada més propers.
Gràcies per la VOSTRA participació

PERSONES CONNECTADES

COMPARTIR

Convida familiars i amics a gaudir dels avantatges de l’experiència